Click Here for COVID-19 Info
Chicago Title Insurance Company

BẢO HIỂM QUYỀN SỞ HỮU LÀ GÌ?


Định nghĩaVề Bất động Sản
Bấtđộng sản là tài sản có giá trị nhất của một gia đình. Đó là hiện thân của sự giàu có mà được pháp luật bảo vệ. Những luật này đã được ban hành nhằm bảo vệ quyền sở hữu bất động sản của công dân và quyền cải tạo, sửa sang trên mảnh đất đó. Chủ sở hữu, gia đình của chủ sở hữu và người thừa kế của chủ sở hữu có thể có các quyền hoặc khiếu nại về và đối với bất động sản mà bạn sẽ mua. Họ là những người có thể có phần lợi ích nào đó hoặc quyền giữ thế chấp mà dựa vào đó tài sản có thể thuộc về cơ quan nhà nước, người đấu thàu, người cho vay, chủ nợ theo phán quyết, dịch vụ internet, hay doanh nghiệp và cá nhân khác. Bất động sản có thể về tay bạn mà không cần đến sự công nhận của những người này. Hơn thế, bạn có thể thực hiện mua mà không cần hiểu biết về những quyền này. Dẫu sao, khi đi mua, những quyền trên vẫn gắn liền với căn nhà cho đến khi chúng không còn giá trị pháp lí.

Quá khứ Có thể Quyết định Tương lai của bạn
Thông thường, khi một người nghĩ về bảo hiểm dưới hình thức thanh toán tổn thất trong tương lai do xảy ra một số sự việc trong tương lai. Ví dụ, một bên thu bảo hiểm ôtô để chi trả cho tổn thất trong tương lai do một vụ "va chạm nhỏ" trong tương lai gây ra hoặc do sự trộm cắp xe trong tương lai. Bảo hiểm quyền sở hữu là hình thức độc nhất vô nhị trong tất cả các loại hình bảo hiểm. Loại bảo hiểm này chi trả cho yêu cầu bồi thường hoặc thiệt hại do sai sót về quyền sở hữu có gốc rễ từ những sự việc qúa khứ (nghĩa là những việc xảy ra trước khi tiếp quản đất đai). Những rủi ro này kém rõ ràng hơn rất nhiều so với những rủi ro như ở ví dụ trên, nhưng tính nguy hại lại không kém chút nào. Dưới đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc về bảo hiểm quyền sở hữu.

Chicago TitleTìm ra Rủi ro Quyền bảo hiểm Hiện cóBằng cách nào?
Để xác định tình trạng quyền bảo hiểm, Chicago Titleđã thực hiện một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về việc lưu trữ công cộng đối với các tài liệu liên quan đến bất động sản. Chicago Title sau đó đã kiểm tra các tài liệu đã lưu này để xác định liệu có bất kỳ quyền hoặc khiếu nại nào có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu bất động sản hay không. Cuộc tìm kiếm này có thể bộc lộ sự tồn tại của khuyết điểm lưu lại, quyền giữ thế chấp hoặc những phiền toái đối với quyền sở hữu như những khoản thuế chưa trả, thế chấp không thoả đáng, những phán quyết và thế chấp chưng thu thuế đối với chủ sở hữu trước hoặc hiện tại, quyền sử dụng trên đất người khác, hạn chế và kiện tụng toà án. Các vấn đề phát hiện được trong cuộc tìm kiếm có thể chấp nhận được, được giải quyết hoặc hủy bỏ trước khi đóng giao dịch. Ngoài ra, bạn sẽ được bảo vệ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do sai sót ghi chép, quyền lưu giữ hoặc quyền cầm cố tài sản trong phạm vi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm đặc biệt được ban hành trong khi giao dịch.

Rủi roQuyền bảo hiểmTiềm ẩn Là gì?
Quyền bảo hiểm đối với tài sản bạn đã mua có thể bị đe dọa nghiêm trọng hoặcbị mất hoàn toàn do các rủi ro được xem là "các rủi ro tiềm ẩn". "Các rủi ro Tiềm ẩn" là các vụ việc, quyền lợi hoặc khiếu nại không ghi trong hồ sơ công cộng và do đó thể phát hiện được trong cuộc tìm kiếm hoặc kiểm tra các hồ sơ công cộng đó. Những rắc rối như giả mạo, thiếu tư cách pháp lý hoặc không đủ năng lực của các bên, giả danh, và những thiếu sót không rõ ràng trong hồ sơ là những ví dụ cho 'rủi ro tiềm ẩn" mà có thể tạo căn cứ cho đòi bồi thường sau khi bạn đã mua bất động sản. Hợp đồng bảo hiểm do Chicago Title phát hànhbảo vệ bạn trước các "rủi ro tiềm ẩn" đó.

Hợp đồng Bảo hiểm Quyền sở hữu Bảo vệ Chủ sở hữu Được bảo hiểm Như thế nào?
Trong trường hợp đối tượng được bảo hiểm ảnh hưởng đến quyền bảo hiểm của bạn, hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của bạn có thể bảo vệ bạn theo nhiều cách như: (1) Bảo vệ quyền sở hữu của bạn. (2) Chịu chi phí giải quyết đối tượng được bảo hiểm, hoặc (3) Trả cho bạn các tổn thất do đối tượng được bảo hiểm gây ra.

Chỉ thu phí bảo hiểm
Không giống như các hình thức bảo hiểm khác, phí bảo hiểm ban đầu làchi phíduy nhất của bạn ngay khi bạn sở hữu bất động sản. Ngoài ra, bạn không phải trả thêm bất kì khoản tiền nào để duy trì hiệu lực của chính sách bảo hiểm quyền sở hữu.


Bảo hiểm quyền sở hữu

Bảo hiểm quyền sở hữu là gì?

Tại sao bạn cần bảo hiểm quyền sở hữu?

Các bước trong quá trình quyền sở hữu

Cách chung để giữ quyền sở hữu

21 lý do để bảo hiểm quyền sở hữu

Báo cáo sơ bộ

Chính sách của chủ nhà về bảo hiểm quyền sở hữu