Click Here for COVID-19 Info
Chicago Title Insurance Company

Phân khu


Dịch vụ về Phân lô của Chicago Title là một bộ phận đặc biệt cung cấp loại hình bảo hiểm cần thiết, điều phối và các nhu cầu về dịch vụ thương mại/công nghiệp chất lượng cao và các chủ thầu/nhà thiết kế phân lô, người cho vay, và các chuyên gia bất động sản khác trong tiểu bang hay trong nước. Chúng tôi đã xây dựng được danh tiếng của mình về tính hiệu quả trong việc tiến hành suôn sẻ việc thu nhận đất, công trình xây dựng mới và các vụ giao dịch bán nhà. Dù bạn đang cân nhắc một phân lô khu công nghiệp, hay tích lũy các lô đất đã được quy hoạch tổng thể cho một cộng đồng, Chicago Title có thể trợ giúp bạn trong mọi giai đoạn phát triển.

Chúng tôi biết rằng các chủ thầu/nhà thiết kế đều đòi hỏi tiến độ, sự chính xác và cẩn mật trong việc đáp ứng các nhu cầu về quyền sở hữu. Đó chính là lý do tại sao khá nhiều chủ thầu và nhà thiết kế đã chọn Chicago Title.

Chúng tôi có một lịch sử lâu dài trong việc ứng dụng khả năng hiểu biết hàng đầu cùng những ý tưởng sáng tạo trong việc bảo hiểm quyền sở hữu đối với các khu đất thu nhận và các khu phát triển nhà ở.

Gia đình Chicago Title có hơn 150 năm kinh nghiệm về quyền sở hữu bất động sản. Chúng tôi là những người canh tân các khái niệm mang tính chất cải tiến về bất động sản, bao gồm bảo hiểm quyền về vùng trời đối với bất động sản, bảo hiểm quyền sở hữu đối với các tài sản đồng sở hữu, bồi hoàn cho công trình xây dựng tạm thời, lạm phát, điều khoản thêm vào về lạm phát và các dịch vụ đóng.

Kết quả là, chúng tôi đã tạo được một mối quan hệ thân thiết với các ngành công nghiệp bất động sản, cho vay bằng thế chấp và xây dựng cũng như ngành pháp lý. Chúng tôi triển khai nhiều phương pháp và kỹ thuật tiêu chuẩn trong ngành bảo hiểm quyền sở hữu hiện nay.

Dịch vụ cá nhân của chúng tôi không chỉ là các chuyên viên về bất động sản và quyền sở hữu được hậu thuẫn bởi các nguồn lực khá lớn của chúng tôi. Các nhân viên văn phòng đại diện địa phương của chúng tôi thật sự là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu bất động sản với vốn hiểu biết cụ thể về bất động sản cũng như am hiểu sâu sắc về các thị trường địa phương và phong tục trong cộng đồng của họ.

Dịch vụ Phân lô của Chicago Title được thiết kế một cách độc đáo, qua fax, e-mail, hoặc qua điện thoại để đáp ứng yêu cầu về bất kỳ dịch vụ nào sau đây:
  • Tiến hành thủ tục quyền sở hữu đối với khu đất thu được
  • Vạch ra kế hoạch với sự trợ giúp tương xứng 
  • Sự tinh thông hoàn hảo của Phòng Kỹ thuật
  • Các dịch vụ quyền sở hữu về vốn cho vay xây dựng và phát triển
  • Chuyên gia giải quyết thủ tục của DRE
  • Thủ tục về quyền sở hữu trong mua bán nhà 
  • Các dịch vụ hoàn chỉnh về khế ước cho bên thứ ba của địa phương
  • Điều  phối và trợ giúp về chuyên môn
  • Các quyết định bảo hiểm cải tiến theo hướng sáng tạo
Chính sự tận tâm phục vụ nhu cầu và giảm bớt mối lo cho khách hàng đã giúp Chicago Title trở thành một thương hiệu dẫn đầu trong nước về bảo hiểm quyền sở hữu. Các chính sách và dịch vụ của Chicago Title được chấp nhận một cách rộng rãi nhất bởi tất cả các công ty trong ngành công nghiệp bất động sản.